De biaix

Reforma i rehabilitació d'un habitatge

2019

Client privat

Barcelona

Fotografies 

Tronci & Kochanska

 
 

©