casa del jardí

Ampliació d'una caseta de jardí

Barcelona 2012

©