modernisme sobri molt interessant

Adequació i millora d'entrada principal a un edifici plurifamiliar al carrer Balmes

Barcelona 2018

©